top of page
Image by Eric Han

PRAKTISCHE WORKSHOPS 

In deze workshops gaan we telkens zeer praktisch aan de slag. De theoretische achtergrond wordt hier tot een minimum beperkt. Er worden kort enkele kapstokken aangereikt, waarna er vooral ruimte is om alles in te oefenen en te delen vanuit ervaring. 

Interesse in een opleiding of workshop voor jouw zorgteam, vereniging of organisatie? Hieronder vind je het hele aanbod. Workshops kunnen doorgaan van minimum 8 tot maximum 16 deelnemers. Graag meer info? Contacteer me vrijblijvend.

VOOR:  

ZORGVERLENERS IN DE PALLIATIEVE ZORG

Vingervlugheid inzake spirituele registratie (3u)

workshop_gensterzorg

Het volgen van rijlessen maakt je nog niet tot een volleerd chauffeur. Ervaring is de volgende niet te missen stap. Eenzelfde verzuchting horen we vaak na een opleiding spirituele zorg.

De aangeboden registratiemodellen lijken veelbelovend, maar men mist oefenkansen om zich erin te bekwamen. Men komt er ook moeilijk toe collega’s motiverend mee te nemen op de ingeslagen weg. Deze workshop biedt palliatieve zorgverleners uit verschillende settings de kans om eigen casussen in te brengen. We beluisteren deze in groep, en zoeken samen naar woorden om deze in het model van CORFIT of van LEGET in te vullen.

Voor zorgverleners en vrijwilligers in palliatieve zorg

min 8 – max 16 deelnemers

GEPLANDE WORKSHOPS

 • Di 27 sept 2022, NPZL (Netwerk Palliatieve Zorg Limburg), Hasselt, 13u30-16u30 

 • Di 25 okt 2022 + Vrij 16 dec 2022, Heidehuis, Brugge, 13u30-16u30: Verdiepende tweedaagse workshop, inzoomend op de registratie via het diamantmodel (C.LEGET)

 • Ma 12 juni 2023, Palliatieve Zorg Zuid-West-Vlaanderen, Kortrijk, 13u-16u

 • Di 26 sept 2023, Palliatieve Eenheid AZ Glorieux, Ronse, 13u-16u

VOOR:  

ZORGVERLENERS & VRIJWILLIGERS IN WOONZORGCENTRA

Durf je… stilstaan bij eigen veerkracht (3u)

Stilstaan_bij_veerkracht.jpg

Hoe komt het dat mensen die veel te verwerken krijgen toch in balans blijven, soms zelfs een zekere mildheid aan de dag leggen, terwijl anderen onderuit gaan en verbitterd worden? Met enkele kapstokken vanuit het denken rond resilience proberen we dit helder te krijgen.

Een fotosessie laat toe over onze eigen veerkracht in dialoog te treden. We nemen ook ruim de tijd om te oefenen met het casita-model, zodat we beter zicht krijgen op ons eigen staan in het leven. Tenslotte verkennen we de grenzen aan onze veerkracht, via het filmfragment “To walk again”. In groep proberen we de vertaalslag naar ons leven en werk te maken. Ongetwijfeld ga je met een pak nieuwe inzichten naar je werkplek terug.

Voor zorgverleners en vrijwilligers in WZC

min 8 – max 16 deelnemers

GEPLANDE WORKSHOPS

 • Woe 05 okt 2022, Revarte, Team Pastorale en Spirituele Zorg, Edegem, 14u-17u

 • Di 23 april 2024, Provinciehuis Brugge, Vormingsdag West-Vlaamse palliatieve netwerken, 13u30-15u45

Durf… jouw licht én dat van je team laten schijnen (3u)

Licht en duister.jpg

'Het is ons licht, niet onze schaduw, die ons het meest beangstigt…' Zo luiden de woorden van Marianne Williamson. Ze dienen als uitgangspunt in deze workshop voor het valoriserend kijken naar jezelf en je teamgenoten. Hiertoe werken we met verhalen uit verschillende culturen, en een deelronde opgebouwd vanuit een verzameling diverse lampjes. We eindigen met een praktische oefening waarin je als team de inzichten samen legt om tot resultaat te komen. Je gaat naar huis met een mooi souvenir, dat we uiteraard nu nog niet verklappen…

Voor zorgverleners en vrijwilligers in WZC

min 8 – max 16 deelnemers

GEPLANDE WORKSHOPS

 • Do 16 mrt 2023: Charisma-avond voor directie, bestuurders en staf, H.Familie Kortrijk, 18u-20u

     NIEUW  

Durf… jouw eigen spirituele krachtbronnen aanboren (3u)

Bron en lotus.Abdij Leffe.jpg

Je kan niet blijven geven, als je niet op tijd en stond jezelf oplaadt. Maar kennen we onze bronnen wel voldoende waaruit we kunnen putten? Welke zijn de voornaamste spirituele bronnen? En hoe kunnen we deze bronnen integreren in ons leven en dieper doen stromen? Weinig of geen theorie in deze workshop. We vertrekken vanuit de visie van Dürckheim en het stoel-model dat hieruit is afgeleid, met de bedoeling dit op ons eigen leven te leggen. We oefenen eerst met filmfragmenten. Daarna nemen we ruim de tijd om dit model voor onszelf in kaart te brengen en errond te delen. We beluisteren tot slot ‘best practices’ bij elkaar over hoe we concreet aan verdieping kunnen werken, en kiezen uit deze lijst elk een eigen werkpunt. We komen boven water aan de hand van een grappige kortfilm.

 

Voor zorgverleners en vrijwilligers in WZC

min 8 – max 16 deelnemers

GEPLANDE WORKSHOPS

 • Ma 27 sept 2021, Team Panal (Palliatief Netwerk Arrondissement Leuven), Heverlee, 13u30-16u30

 • Di 15 febr 2022, Team NPZL (Netwerk Palliatieve Zorg Limburg), Hasselt, 13u-16u

 • Di 22 april 2024, Vrijwilligers Present en Samana Brussel, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Brussel, 13u30-17u00 (info + inschrijven vóór 15 april)

 • Do 06 juni 2024, Pastores Vicariaat Brussel, Vlasfabriekstraat 14, 1050 Brussel, 09u30-16u30 (info in folder p.22 + inschrijven vóór 02 juni))

GETUIGENISSEN

De workshop 'Spirituele bronnen' laat je op laagdrempelige en herkenbare manier nadenken over je eigen krachtbronnen en geeft handvatten om daarover het gesprek aan te gaan met patiënten en familie.

Het zet het belang van spirituele (zelf-)zorg weer even op scherp. Bedankt vanuit ons team, Katrien!

 

Nele Geysen, vormingsverantwoordelijke (Panal, Leuven) 

VOOR ZORGVERLENERS & KADERLEDEN
IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

Wegwijs in het werken met de spirit-wijzer (3u)​

Spiritwijzer.jpg

GEPLANDE WORKSHOPS

 • nieuwe datum volgt

De spirit-wijzer voor de GGZ is een handig instrument om zinvragen op het spoor te komen. Bedoeld als handreiking voor cliënten, helpt deze plooifolder met zes verschillende luiken om over dieperliggende vragen te reflecteren en er desgewenst in therapie mee aan de slag gaan. In deze workshop richten we ons tot (teams van) zorgverleners om hen meer vertrouwd te maken met de Spirit-wijzer als instrument, zodat zij deze in hun begeleiding durven inzetten of in bepaalde gevallen vlugger doorverwijzen naar een gediplomeerd spiritueel zorgverlener (pastor/moreel consulent).

We schetsen kort de ontstaansgeschiedenis en staan stil bij manieren waarop de spiritwijzer in groepsgesprekken en individuele contacten gebruikt kan worden. In werkwinkels ontdek je ervaringsgewijs een aantal belangrijke valkuilen en aandachtspunten in het omgaan met zinvragen. Deelnemers krijgen een spiritwijzer mee naar huis. Bijbestellen kan op: www.spiritwijzer.be

Voor zorgverleners en kaderleden in de GGZ

min 8 – max 16 deelnemers

Abdijweekend voor mensen met psychische beperking 

Hoe begin je er als voorziening aan? (3u)  ​
abdijweekend.png

GEPLANDE WORKSHOPS

 • nieuwe datum volgt

Terwijl het kerkbezoek daalt, krijgen abdijen steeds meer vragen om mensen te beluisteren en te onthalen. Onder deze groep zinzoekers bevinden zich mensen met een zware rugzak,  niet zelden ten gevolge van een psychische beperking, hetgeen de onthaalfunctie vaak bemoeilijkt. Abdijen zijn dan ook vragende partij naar professionele begeleiders en vrijwilligers toe om mee hun schouders te zetten onder een aanbod van stiltedagen of stilteweekends voor cliënten uit de GGZ.

In deze workshop schetsen we 2 varianten van dergelijke uitgewerkte stiltedagen. Komen hierbij telkens aan bod: de noodzaak van een goede voorbereiding, de selectie van deelnemers, het werken vanuit de herstelgedachte, het samenwerkingsproces met parochies voor vrijwilligers en het samenhouden van de groep nadien. 

We brengen het verhaal interactief, in die zin dat we keuzes en moeilijke situaties waarop we onderweg stootten, voorleggen en hierrond in discussie gaan.  We voorzien eveneens ruimte voor praktische vragen en bedenkingen. Ter  afsluiting vatten we aandachtspunten en valkuilen samen in een handelingsmodel (het MIRTE-model). Dit kan ook bij de organisatie van andere activiteiten rond zinzorg in de GGZ als kapstok gehanteerd worden.

Voor zorgverleners en kaderleden in de GGZ

min 8 – max 16 deelnemers

NIEUW

Snoeien en groeien

​Verantwoord keuzes maken inzake zinzorg en spiritualiteit (3u) 
Gensterzorg_workshop_snoeien_en_groeien

VOORBIJE WORKSHOP

 • Vrij 30 apr 2021, 14u-17u: Team Zingeving & Pastoraal, Karus, Melle

Met een minimum aan middelen en aan opgeleid personeel een zo goed mogelijke zorg neerzetten. Een adagium waarin veel zorgverleners zich herkennen en dat ook geldt voor de spirituele component in de zorg.

Toch hoeft het niet altijd een negatieve bijklank te hebben; er schuilen ook kansen in het kiezen en knippen. Het MIRTE-model (ontworpen als een aanvulling en verder doordenken van het CHIME-model uit de positieve psychologie) neemt die kansen op. MIRTE staat voor vijf principes die richtinggevend kunnen zijn voor het prioriteren inzake spirituele zorg. We lichten de (theologische) visie achter CHIME en MIRTE kort toe en illustreren aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe deze modellen bij het nemen van keuzes als richtsnoer kunnen werken.

Daarna is er ruimte om de vertaalslag te maken naar de eigen werkcontext en met elkaar in dialoog te gaan. Hoe kun je het aanbod afslanken en tegelijk de slaagkansen voor nieuwe initiatieven inzake zinzorg vergroten? We hopen dat jullie ‘geprikkeld’ en met nieuwe ideeën naar huis gaan.

 


Je kan op deze workshop intekenen met een team van pastores, ev. aangevuld met stafleden en pastoraal referenten of pastoraal vrijwilligers (max 8 personen). De workshop gaat door op jullie werkplaats of op een locatie naar keuze.

 

Ideaal als teambuilding, ev. in combinatie met elementen uit andere workshops. We staan open voor maatwerk. Interesse? Stuur me een mailtje   

VOOR IEDEREEN

In balans

Stiltewandeling met labyrintloop in Bierbeek (3u)
labyrint.Bierbeek.jpg

     NIEUW  

Op pelgrimstocht vertrekken voor een langere periode en zo een tweede adem vinden, ligt niet in ieders mogelijkheid. Dit was ook zo in de middeleeuwen en in de oudheid. Reeds voor onze tijdsrekening zien we dan ook de eerste labyrinten verschijnen als een soort mini-pelgrimage. Je volgt een lang en slingerend pad dat naar een centrum leidt, terwijl je innerlijk naar je eigen centrum gaat, daar waar je heel en gaaf bent, ook al maak je diep verdriet, een ziekte of burn-out door. Dit pad symboliseert je reis door het leven: er zijn veel bochten, en na de nodige herbronning in het midden stop je niet, maar keer je ‘vernieuwd’ naar de buitenwereld terug.

Na een korte kennismaking en inleiding maken we een wandeling in stilte. Op een aantal stops wordt een zin of een woord ter meditatie aangereikt. De tocht leidt naar het labyrint waar elk de kans krijgt op eigen ritme de weg van buiten naar binnen en van binnen naar buiten af te leggen. Dit gebeurt onder begeleiding en wordt gevolgd door een deelronde waarin je de kans krijgt jouw ervaring te delen. We sluiten af met een kopje thee.

Voor zorgverleners, vrijwilligers of geïnteresseerden

min 8 – max 16 deelnemers

8  deelnemers kunnen inschrijven voor een gratis pilot op zat 26 okt 2024 (in het kader van Dag van de Stilte), 14u-17u. Interesse? 

bottom of page