top of page
Image by Jan Tinneberg

KORTE OPLEIDINGEN

voor professionele zorgverleners en vrijwilligers in de zorg 

Met Gensterzorg bied ik korte opleidingen en vormingen voor zorgprofessionals en vrijwilligers in de zorg. Interesse in een opleiding of workshop voor jouw team of organisatie? Hieronder vind je het hele aanbod. Opleidingen kunnen doorgaan voor minimum 8 tot maximum 30 deelnemers. Graag meer info hoe we dit bij jullie kunnen organiseren? Contacteer me vrijblijvend.

Er bestaat geen medicijn tegen spirituele pijn

Over spirituele aspecten in de zorg (3u) - ook mogelijk online!
Spirituele_zorg

Eigen aan het palliatieve zorgmodel is de brede kijk op pijn. Dr. Cecily Saunders, grondlegster van het eerste hospice in Londen, was de eerste die sprak over ‘totale pijn’. Pijn is een verstrengeling van meerdere componenten: fysiek, emotioneel, sociaal én spiritueel. Dit laatste woord zorgt vaak voor verwarring, zeker in Vlaanderen: wat wordt er precies mee bedoeld? Het leunt aan tegen het emotionele en biedt overlap, maar overstijgt het. Het is ook ruimer dan het religieuze. Daarom gaan we eerst op zoek naar een werkbare definitie en een model waarin zoveel mogelijk mensen zich herkennen. Vervolgens staan we stil bij de vele verschijningsvormen van spirituele pijn. Waar zien we dit op de werkvloer? Hoe uit zich dit? Om het gesprek hierover te vergemakkelijken bieden we screeningsmodellen aan, die het registreren van observaties kunnen vergemakkelijken. We oefenen met (eigen) casussen, en eindigen met de vraag of het sowieso mogelijk is op alle spirituele noden een antwoord te bieden.

GEPLANDE OPLEIDINGEN  

 • Do 25 jan 2024, ODISEE, Brussel (Warmoesberg), 9u-16u30: binnen het postgraduaat Palliatieve Zorg Meer info & inschrijven 

 • Zat 16 mrt 2024, KULAK, Kortrijk, 12u45-15u45: binnen de basisopleiding Palliatieve Zorg  Meer info & inschrijven

GETUIGENISSEN

'Katrien is een expert op vlak van spiritualiteit en voor ons een vaste waarde in palliatieve zorg en onze kernopleiding. Ze verstaat de kunst om dit moeilijke thema helder en toegankelijk over te brengen. Ze  heeft een open mind en gebruikt foto’s, verhalen, beeldfragmenten, poëzïe en persoonlijke getuigenissen, zodat iedereen zich wel ergens in herkent of aangesproken voelt. Je kan erop vertrouwen dat je een groep bij haar in goede handen nalaat. Ze is bijzonder aangenaam in omgang en we kijken dan ook telkens uit naar haar komst.'

Els Noels, coördinator vorming (Netwerk Palliatieve Zorg Limburg)

 'Ik dacht dat spiritualiteit een heel zweverig en moeilijk thema was en stond daarom wat twijfelachtig tegenover de opleiding. Door de vele praktijkvoorbeelden werd me duidelijk hoe belangrijk en breed spiritualiteit is, en ook hoe persoonlijk verschillend voor iedereen. Deze les heeft een denkproces in gang gezet. Mijn voelsprieten zijn wakker gemaakt.'

Zorgkundige WZC

Geen kers op de taart, maar gist in het deeg

Over het opnemen van spirituele zorg (3u) - ook mogelijk online!
GensterZorg_opleidingen

Een zorgklimaat installeren waar ruimte is om professioneel met spirituele pijn om te gaan, stopt niet bij het aanwerven van een pastor of moreel consulent. Het is de verantwoordelijkheid van elk teamlid. We verkennen eerst een aantal valkuilen: waartoe mag spirituele zorg in geen geval leiden? Daarna omschrijven we spirituele zorg als het oog hebben voor bestaande of dichtgeslibde krachtbronnen in iemands leven. Hierbij overlopen we 3 tools die teams kunnen helpen. We starten met  het ‘stoel’-model om spirituele bronnen bij onszelf en bij patiënten duidelijk in kaart te brengen. Daarna bieden we een overzicht van mogelijke spirituele interventies om deze bronnen vlotter te doen stromen, later op te nemen in een eigen spiritueel zorgplan. Ten derde (en belangrijkst!) komen een aantal grondhoudingen aan bod die ervoor zorgen dat mensen op spiritueel vlak tot presentie en verbinding komen.

Een korte oefening leert dat deze houdingen vooral te maken hebben met een ‘loslatende modus van handelen’ (handelwijze die veelal haaks staat op het activisme in de zorg). Het gaat hier om een manier van zijn die moeilijk te ‘leren’ is; je verwerft ze door inoefening in het leven. Ze is ook geen optioneel extra; best wordt deze modus van zijn in de gewone zorg ingeschoven. Het ABC-model uit de herziene ‘Richtlijn Zingeving en Spiritualiteit’ van Nederland (2018) is hierbij een handige hulp om de verschillende verantwoordelijkheden van diverse teamleden te verduidelijken. 

GEPLANDE OPLEIDINGEN

 • Vrij 23 febr 2024, Panal, Leuven, 13u00-16u00, binnen de opleiding palliatief referent in een WZC. Meer info en inschrijven

 • Di 12 nov 2024 (herhaling op di 19 nov 2024, Notenhof, AZ Groeninge, 13u-16u30, in het kader van de Dag van de Palliatieve Zorg Zuid-West-Vlaanderen

 • Ma 26 nov 2024, Panal, Leuven, 13u15-16u30, binnen de verdiepende module palliatieve zorg voor geïnteresseerden en vrijwilligers. Meer info en inschrijven

Help, wat moet ik zeggen?

Over het omgaan met zinvragen (korte versie 3u of lange versie 4u30)
luisteren in de diepte.jpg

Wat zeg je tegen een ernstig zieke bewoner die zich afvraagt: 'Waarom overkomt mij dit?' Of tegen een succesvolle cliënt voor wie het leven een ondraaglijke sleur is geworden? Kortom, hoe kun je helpen als er geen oplossingen voorhanden zijn? 

Veel hulpverleners ervaren een methodische onhandigheid bij het in gesprek treden rond zinvragen. Deze opleiding wil hieraan tegemoet komen. We staan stil bij vier aspecten waarin zinvragen verschillen van andere zorgvragen: traagheid, ambivalentie (ze wijzen op innerlijke tegenstrijdigheid), raadselachtigheid (ze gaan voorbij de naakte feiten) en gerichtheid op waarden (ze vragen om verdiepend luisteren en uitfilteren). We bespreken elk van deze aspecten.

We staan daarnaast ook stil bij valkuilen voor de hulpverlener en aan de hand van uitgeschreven verbatims en korte filmfragmenten verkennen we de grondhouding en vaardigheden die nodig zijn om een gesprek te deblokkeren en ruimte te bieden. We eindigen telkens met  concrete tips uit eigen praktijk hoe je als zorgverlener én als mens kunt groeien rond een bepaald aspect dat in zinvragen besloten ligt.

GEPLANDE OPLEIDINGEN

 • Di 13 juni 2023, Present, DPC, Mechelen, 10u-15u30: voor vrijwilligers werkzaam in zorginstelling

 • Ma 13 nov 2023, Present, Clemenspoort, Gent, 14u00-16u30: voor vrijwilligers werkzaam in zorginstelling

 • Ma 16 jan 2024, Netwerk Palliatieve Zorg ZW-Vlaanderen, Kortrijk, 10u00-15u30: voor zorgverleners werkzaam in palliatieve settings

 • Di 11 juni 2024, Present, PCS, Hasselt, 10u-15u30: voor vrijwilligers werkzaam in zorginstelling

 • Ma 16 dec 2024, Kom op tegen Kanker, Koninklijke Villa Oostende, 13u30-16u30: voor vrijwilligers

GETUIGENIS

Katrien Cornette nam ons mee naar een diepere laag van luisteren.

Aan de hand van een interactieve vorming met heel wat beeldmateriaal en oefeningen

kon ieder van ons reflecteren over zinvragen en de manier waarop we hiermee best omgaan.

Een warme aanrader!   

Jolien Jaspers – Alg. coördinator Present

Zorg-saam

Over de spiritualiteit van de zorgverlener (korte versie 3u of lange versie 6u)
Zorgen-voor-gensters

In deze opleiding staan we expliciet stil bij de binnenkant van de zorgverlener, bij wat daar leeft en hoe dit interfereert in de (spirituele) zorg. Elke deelnemer wordt gevraagd een symbool mee te brengen voor ‘eigen kwetsbaarheid’, waarrond kort iets gedeeld wordt. Zorgzaam omgaan met kwetsbaarheid is het uitgangspunt van het LOTUS-model dat helpt om in universele termen na te denken over spirituele groei. De lotus wortelt in modder, zoekt zich een weg door het water, en groeit naar het licht. We verkennen deze 3 fasen, en wat ze impliceren voor ons eigen groeiproces. Grondhoudingen als geduld, geloven in groeikracht, groter maken van de eigen innerlijke ruimte en gedogen van wat paradoxaal is, zijn hierbij onze gids. We belichten ze vanuit verschillende levensbeschouwingen en oefenen ze kort in.

In de lange versie van de opleiding is er ook tijd voor filmbespreking, geleide adem-meditatie, en een oefening genaamd de ‘Zen-drup’. We besluiten met een theoretisch stukje over symbolen en rituelen, en eindigen met het bekijken van een verrassende kortfilm. 

VOORBIJE OPLEIDINGEN

 • Do 14 mrt 2024, ODISEE, Brussel (Warmoesberg), 9u-16u30: binnen het postgraduaat Palliatieve Zorg Meer info & inschrijven

 • Di 21 mrt 2024, Pall. Netwerk regio Dender, Herdersem, 09u30-16u: binnen de referentenopleiding Ouderenzorg Meer info & inschrijven

 • Do 06 juni 2024, Pastorale de la Santé, Brussel, 09u30-16u30: studiedag voor ziekenhuispastores en vrijwilligers Meer info & inschrijven

GETUIGENIS

Gezien het weinig grijpbare karakter is de vierde pijler vaak de moeilijkste om bevattelijk uit te leggen.

Katrien slaagt er in haar lessen in om zorgverleners handvaten te geven in het bieden van existentiële zorg:

om te weten wat je zelf kan doen en wanneer (en naar wie) je beter doorverwijst.


Door het aanbieden van verschillende handelingsmodellen zit er vast voor ieder een aanpak bij die aansluit. Boeiende metaforen, oefeningen en anekdotes zorgen ervoor dat de materie beter blijft hangen.

“Wat doet jouw ogen blinken?”, is mij alvast als kompas bijgebleven voor wat mensen écht belangrijk vinden. 

Katrien brengt alles op een enthousiaste manier én met een koffer (letterlijk) vol materiaal.  

Eva Jacobs – vormingscoördinator Forum Palliatieve Zorg
Voor het postgraduaat palliatieve zorg i.s.m. Odisee co-hogeschool en Erasmushogeschool Brussel

Zoek je een vervolg na één van deze opleidingen?
Dan kan je inschrijven voor een
verdiepend vervolgtraject. 

Wil je graag praktisch aan de slag met eigen cases?
Neem een kijkje bij de
workshops. 

Zoek je een teambuilding met vormend element?

We bieden maatwerk vanuit bestaande opleidingen en workshops.

GEPLANDE TEAMBUILDING

Di 18 okt 2022: Brondag, AZ Sint-Maria Aalst (op locatie) 

bottom of page