Jaartraject.jpg

VERDIEPENDE TRAJECTEN

Voor zorgverleners in de palliatieve zorg zijn er de verdiepende opleidingen. In deze trajecten ga je gedurende langere tijd op pad. 


Indien het traject is samengesteld uit deelnemers van verschillende teams, dan werken we in groepen van minimum 8 en maximum 12 deelnemers. Indien je als éénzelfde team in het traject stapt, dan werken we met het volledige team of splitsen we indien nodig op in 2 groepen.

 

Heb je een vraag over één van deze trajecten? Wil je even afstemmen om te horen of een traject iets voor jou is? Contacteer me vrijblijvend.

'Een pandemie als corona confronteert ons op grote schaal met onze collectieve kwetsbaarheid. Wij hopen op meer erkenning van het beleid voor het belang van zingeving in de zorg. In zo’n verschrikkelijke situaties houdt zingeving mensen recht. Covid-19 vraagt niet alleen om ‘aspiratie’ door zuurstofnood, maar ook om ‘inspiratie’: wat mensen doet leven. Hoe kunnen we dit verankeren?'

- Nele Vanleene - 

Pastor, AZ Groeninge Kortijk

Spiritualiteit en onmacht in de palliatieve zorg (2 x 6u)

Voor zorgverleners en kaderleden met minimum 3 jaar ervaring in de palliatieve zorg

Patiënten, families en collega’s doen non-stop een appèl op ons. Elke dag opnieuw geven we het beste van onszelf, maar hoe graag we ook werken in palliatieve zorg, soms verliezen we in die zorg een stukje van onszelf. Hoe houden we het vol? Kunnen we een plaats geven aan alles wat onduidelijk en onvolmaakt is in ons leven en ons daarmee ook verzoenen? Een vraag die in de corona-periode zo mogelijk nog harder is gaan klinken. We staan in deze zoektocht echter niet alleen. Reeds vele eeuwen zoekt de mens naar een manier om met onmacht en de vele vraagtekens in het bestaan om te gaan. Het is de oorsprong van elke levensbeschouwing en spiritualiteit. 

In deze tweedaagse opleiding staan we stil bij onze natuurlijke vluchtwegen tegenover onmacht. We leren ze (h)erkennen bij onszelf en onze collega’s. Daarnaast verkennen we onze eigen krachtbronnen en oefenen we verdiepende grondhoudingen die kunnen helpen om constructief met onmacht om te gaan, doordat we tot een loslatende modus van handelen komen.  We doen dit aan de hand van kapstokken uit verschillende culturen die ons iets leren over mededogen, over verlangzamen en over ‘doen-door-niet-te doen’. Er wordt gewerkt met filmmateriaal, groepswerk en stellingenspel. Tijdens beide dagen is ook voldoende ruimte voorzien voor het inbrengen van eigen ervaring en het delen van elkaars ‘best practices’. Voor de tijdspanne tussen beide data in worden oefeningen meegegeven om op de werkvloer mee aan de slag te gaan; bevindingen hieromtrent worden besproken aan het begin van de tweede dag en als opstap gebruikt voor verdere reflectie. Je gaat naar huis met nieuwe vragen, een ruimer (zelf-)inzicht inzake onmacht, en hopelijk ook de overtuiging dat gedeelde onmacht tot nieuwe kracht kan worden.

REEDS AANGEVRAAGD:

 •  Di 10 nov + di 24 nov 2020: Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, Vilvoorde

 • Do 21 jan + do 18 mrt 2021: Reakiro: inloophuis voor mensen met een euthanasiewens omwille van ondraaglijk psychisch lijden, Leuven

GETUIGENISSEN

'Ik neem mee dat onmacht een wezenlijk onderdeel is van spirituele zorg, en heb zicht gekregen op verschillende vluchtmechanismen en hoe ik het omgaan met onmacht kan integreren.'

Nele Vanleene - pastor, AZ Groeninge, Kortrijk

 'De interactieve opleiding spiritualiteit en onmacht stelt je in staat om onmacht te leren begrijpen/ervaren. Het biedt krachtbronnen/handvaten om je innerlijke groeiproces te ondersteunen en begrijpen. Een proces voor jezelf, maar ook zeer essentieel om de palliatieve patiënt optimaal te kunnen begeleiden.'

Anja - verpleegkundige (AZ Jan Portaels, Vilvoorde) 

Timmeren aan de vierde pijler: samen groeien in spirituele zorg (20u)

Jaartraject voor teams werkzaam in palliatieve zorg

Wil je als team een stap vooruit zetten? Zoek je als leidinggevende een vorming die bedside leidt tot concrete en meetbare veranderingen? Dan is dit jaartraject geknipt jou en je team.

 

Dit traject wordt samengesteld op maat van jullie noden, en bestaat uit een combinatie van elementen uit het bestaande aanbod van opleidingen. U kiest en doseert.​

Als algemeen kader hanteren we:

 • Op voorhand een verkennend gesprek met de teamverantwoordelijke en de aandachtspersoon rond ‘spiritualiteit’ binnen het team.

 • Organisatie van een reeks van 4 contactmomenten (2x3u+ 2x6u) voor het ganse team, gespreid over 1 jaar, met tussentijdse opdrachten, en dit op een locatie naar keuze (ev. het ziekenhuis zelf).

 • Het jaar nadien voorzien we 1 terugkeersessie (2u) om opgedane inzichten levendig te houden.

 • Beoogde outcome:

  • 1. Eigen registratiemodel rond spirituele zorg waar alle teamleden achter staan;

  • 2. Creatie van eigen symbool (of symbolenkoffer) ter bevordering van de aandacht voor spirituele dimensie in de zorg;

  • 3. Interne werkgroep ‘spiritualiteit’ die bepaalde afspraken opvolgt en levendig houdt

“We kozen voor een vierdaagse basisvorming rond spirituele zorg van Katrien Cornette op de Palliatieve Eenheid van ons ziekenhuis omdat we positieve reacties gehoord hadden van collega’s uit een ander ziekenhuis. Haar methodes zijn zowel gefundeerd in wetenschappelijk onderzoek en tegelijk erg laagdrempelig en toegankelijk. Het doel van deze vorming rond spirituele zorg was het zoeken naar een gemeenschappelijke ‘taal’ en tegelijk een instrument ontwikkelen om elkaar te briefen. Een grote kracht van de opleiding was dat alle leden van het team (verpleeg- en zorgkundigen, arts, sociaal assistent, psycholoog,…) dit traject samen doorlopen hebben. We zijn nu ruim 5 jaar later en aan de ingang van onze Palliatieve Eenheid wordt iedereen nog steeds begroet door ‘onze definitie’ van spiritualiteit en een kunstwerk dat één van de verpleegkundigen op onze dienst gemaakt heeft, geïnspireerd op het vormingstraject van Katrien.” 

- Johan De Ryck - 

Hoofd Dienst Pastorale & Spirituele Zorg I Vrijwilligerscoördinator  

Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw

JohanDeRyck.jpg