top of page
Image by Valmir Dzivielevski Junior

voor professionals en vrijwilligers in de zorg

VORMING ROND ZINGEVING en SPIRITUALITEIT

Wat doe je als je in de zorg geconfronteerd wordt met  levensvragen zoals 'Ik zie het niet meer zitten.' of 'Wat heeft mijn leven nog voor zin?' Hoe vind je de juiste taal? Hoe ga je om met je onmacht als patiënten sterven of wanneer je hun lijden niet kan verzachten? 

 

Naast de zware fysieke kant is het vooral deze emotionele kant die het werken in de zorg zwaar maakt: je energie daalt, je verliest de moed, of je komt terecht in burn-out. Heel normaal, want nét die kleine momenten van zingeving maken de job zo mooi, en als dat wegvalt... verdwijnt ook je eigen zin.

Zingeving inpassen in de zorg is gelukkig een vaardigheid die je kan leren, en die bovendien integreerbaar is in het drukke zorgprotocol. Het resultaat? Een verdieping van de zorg, rustigere patiënten, en veel meer vervulling voor jezelf. 

GensterZorg biedt vormingen die de gensters* in zorgverleners aanblazen zodat zij op hun beurt meer zorggensters mogelijk kunnen maken.

*genster (de; Westvlaams)

1  vanuit het gedoofde vuur opspringend vuurfonkeltje

2  'gensters aanblazen': door zuurstof in te brengen een bijna uitgedoofd vuur opnieuw tot leven blazen.

'gensters in mensen aanblazen': de bestaande levenslust in mensen aanblazen zodat de passie en spirit ontwaakt.

Kraanvogels.2.jpg

"De spirituele, ethische en existentiële vragen houden mensen vandaag bezig, maar we moeten een taal vinden om hen aan te spreken. Ik geef toe dat het niet eenvoudig is, maar laten we het tenminste proberen. "

- Tomas Halik - 

Theoloog en adviseur van president Vaclav Havel

VOOR WIE

Gensterzorg biedt vorming voor iedereen die in het zorgen voor andere mensen stuit op levensvragen en hier beter mee wil leren omgaan. Vaak wordt er al veel goeds gedaan, maar ontbreekt er gepaste taal en specifieke handvaten om de zorg voor spirituele noden professioneel en systematisch in te kunnen zetten. Voor zowel professionals als vrijwilligers in de zorg zijn er lezingen, workshops, korte opleidingen of langere trajecten. 

Ook als team samen is het mogelijk om vormingen te volgen. Dit geeft een enorme meerwaarde omdat de opgedane kennis en vaardigheden nadien veel dieper verankerd kunnen worden door het grotere draagvlak en de mogelijkheid om elkaar hierin blijvend te ondersteunen en uit te dagen.

 

GensterZorg is er voor:

PROFESSIONALS EN VRIJWILLIGERS IN DE ZORG

 • (hoofd)verpleegkundigen

 • (para-)medici

 • zorgkundigen & opvoeders

 • multidisciplinaire teams

 • palliatieve zorgverleners (verschillende settings)

 • spiritueel zorgverleners (pastores, moreel consulenten)

 • vrijwilligers in de (palliatieve) zorg

 • zorgopleidingen en nascholingsprogramma's

GEÏNTERESSEERDE ZINZOEKERS

 • individueel geïnteresseerden

 • zinzoekers

 • pastoraal geëngageerden en parochieploegen

 • bezinningscentra, abdijen en congregaties

 • huisvandeMens

 • middenveldorganisaties (Femma, Ferm, Davidsfonds, Masereelfonds, Okra, Seniorama, Samana…)

AANBOD

VOOR ZORGPROFESSIONALS & VRIJWILLIGERS IN DE ZORG:

GensterZorg
Image by Jan Tinneberg
GensterZorg_trajecten.jpg

VOOR HET BREDE PUBLIEK & GEÏNTERESSEERDEN:

Lezingen_gensterzorg.jpg
Mijmerbank.190822.jpg
aanbod

AANPAK

gensters staat voor:

g eaard en 
e igentijds

n ieuwe taal met

s tiltegaatjes

 

t ools voor teams vanuit

e rvaring

r uimte scheppen door

s amen op zoek te gaan

In elke persoon, ook de meest kwetsbare, liggen vuurgensters verborgen.

Het vergt kennis, kunde én kunst om deze aan te blazen. 

- Katrien Cornette - 

labyrint.Bierbeek.jpg

OVER KATRIEN

Als pastor in de psychiatrische zorg begeleid ik dagelijks mensen met vragen rond zingeving. Deze zorg is een universele nood, ongeacht welke levensovertuiging je hebt en ongeacht je wel of niet gelovig bent. 

Katrien_Cornette
bottom of page